creativesolution.se © 2009

 

Nyheter

 

 

Vi finns nu på Facebook

 

 

 

 

Infektion och inflammation

 

Har du förkylning ofta? Lider du av halsont eller öroninflammationer ofta?
Har du återkommande bihåleinflammationer?

Förkylningar, halsinfektioner mm är speciellt vanliga under de mörka och kalla månaderna. Bl a är barn särskilt mottagliga för infektioner i de övre luftvägarna, men även vuxna, och får ofta komplikationer. En kur med antibiotika är det vanliga när bakterieinfektionen är framme. Ofta hamnar man i en ond cirkel: infektion - antibiotika - nya infektioner. Kroppen har då blivit mer mottaglig för nya infektioner. Bihåleinflammation eller öroninfektioner blir ibland mycket långvariga.

 

Hur fungerar kinesisk medicin när man bryter den onda cirkeln?

Akupunktur, vitaminer och fettsyror kan kombineras effektivt vid behandling av förkylningar och andra luftvägsinfektioner inkluderad halsfluss, bihåleinflammationer, otit, mm. De syftar till att förstärka immunförsvaret, eliminera patogenerna och bli frisk.

 

Kort sagt:

Kroppens immunförsvar aktiveras för att själv ta hand om infektionen.

Patogenerna (bakterier, virus) försvinner utan att hela kroppens miljö störs.

Förutom behandlingen är lämplig kost och livsföring avgörande för att bygga upp och bevara god hälsa. En svag kroppskonstitution, bristande vila när man får en infektion eller olämplig användning av antibiotika kan leda till kvarstående patogener i kroppen.

 

Hur hjälper vi kroppen vid infektionssjukdom förutom vila?

En infektion i kroppen kräver vila både under och efter sjukdomen så att kroppens egen läkningskraft kan ta hand om den. Oftast går den över efter ett tag utan behov av behandling, bara man sköter om sig själv under tiden. Att fortsätta jobba och inte vila när man får en infektion kan leda till att kvarstående patogener (sjukdomsframkallande organismer) stannar kvar i kroppen och att man t ex utvecklar ett post-viralt trötthetssyndrom.

 

När kan jag välja akupunktur i stället för antibiotika?

Om du får upprepade förkylningar eller om du lätt får influensa, öroninfektion, hosta med slem mm och befinner dig under första stadiet av din förkylning d v s inom de tre första dagarna.

 

Akupunktur kan komplettera en antibiotikabehandling

Om du redan går igenom en antibiotikabehandling och vill bli helt av med rester av inflammatoriska processer i din kropp kan du komplettera din behandling med akupunktur. Det kan vara antingen parallellt med antibiotikabehandlingen eller efteråt. På detta sätt får du hjälp med att minimera biverkningarna från antibiotika och förstärka ditt immunförsvar.  

 

När räcker det inte med akupunktur?

Som vi alla vet används antibiotika idag enormt mycket utöver det som behövs vilket gör oss svagare eller gör att bakterierna skapar resistens mot de antibiotika som verkligen kan behövas i allvarliga tillstånd. Antibiotika behövs framför allt vid livshotande infektioner, när infektionen redan har spridit sig eller hotar att göra det. Antibiotika behövs av personer som redan har ett försvagat immunförsvar p g a kronisk sjukdom eller hög ålder.

 

Hur ser kinesisk medicin på infektioner?

Traditionell kinesisk medicin fokuserar i första hand på hur kroppen reagerar och anpassar sig när man angrips av virus, bakterier mm. Vid ett sådant läge uppstår en kamp mellan kroppens försvar ("Qi") och den patogena faktorns kraft (bakterier, virus). Hälsan bestäms överhuvudtaget av hur kroppen i sin inre miljö kan försvara sig och återupprätta sin naturliga balans. Vi alla har sett att även vid en epidemi finns flera människor som inte drabbas av infektionen: de har en stark "Qi" och patogenerna går inte in i kroppen utan de stoppas på ett begynnande stadium.

 

Om infektionen i stället går djupare in i kroppen p g a en svagare "Qi" kan följden vara en ny sjukdom. En inflammatorisk process kan stanna kvar i kroppen i latent form även efter antibiotikabehandlingar. Återstående patogener (infektion) kan i efterhand visa sig som kronisk öroninfektion, hosta, halsfluss, irritabilitet mm. De ligger ofta bakom olika kroniska sjukdomar. Med hjälp av kinesisk-medicinska diagnostiska metoder ser vi ofta i vår praktik tydliga inflammationstecken efter en antibiotikabehandling. De är symtom som i kinesisk medicin betecknas som "Vind, Hetta och/eller Fukt" och som bl a återspeglas i pulsen och tungan.

Vad gör antibiotika i kroppen?

Antibiotika dödar bakterierna i kroppen och stoppar spridningen av dem. Som sagts är de mycket viktiga i livshotande tillstånd. På detta sätt försvinner de allvarligaste symtomen: febern går ner och infektionstecknen försvinner. Man ska dock komma ihåg att den kroppsmiljö där bakterierna trivdes inte har förändrats efter en antibiotikakur och egentligen har den försämrats. Hur? På två sätt:

Samtidigt som de bakterier som förorsakade infektionen försvann har också andra livsviktiga bakterier dödats, nämligen de som utgör tarmfloran. Detta kan i sin tur leda till sämre näringsupptag och till framväxten av en snedvriden tarmflora, med negativa långsiktiga hälsoeffekter.

Hela infektionsprocessen har inte försvunnit från kroppen: endotoxiner (substanser som frigörs när bakterierna dör) finns kvar i kroppen och ökar vår mottaglighet för nya infektioner vår mottaglighet för nya infektioner.

 

 

  Besök vår gästbok >>

 

 

 

 

Exempel på symtom, besvär och sjukdomar jag behandlar på kliniken. 

 

Muskelvärk >>

Huvudvärk och migrän >>

Nervsmärta >>

Barnlöshet >>

Oro och sömnlöshet >>

Infektion / inflammation >>

Kvinnosjukdomar ´>>

Matsmältningsbesvär >>

Allergier >>

Kontakt: 0243-85 770

millerfysakupunktur@gmail.com              Vi finns nu på Facebook      

Bookmark and Share