creativesolution.se © 2009

 

Nyheter

 

 

Vi finns nu på Facebook

 

 

 

 

 

Kvinnobesvär

 

Traditionell kinesisk medicin (TCM) är en ovärderlig reglerande medicin som gör att du kan få effektiv hjälp vid flera gynekologiska sjukdomar. I stället för traditionella metoder som tillförsel av hormoner eller organoperation kan du få hjälp av skonsamma, säkra och effektiva metoder.

 

Akupunkturen aktiverar din kropps medfödda läkningskraft. Inom TCM har man över flera tusen år ägnat stor uppmärksamhet åt hur de specifikt kvinnliga processerna fungerar och har dessutom utvecklat länge beprövade metoder som ger stöd och rättar de obalanser som uppstår bakom olika symtom (PMS, endometrios, barnlöshet, klimakteriebesvär, mm).

 

Kvinnan har, p g a sin förmåga till befruktning och barnafödande, en särskild fysiologi som ger upphov till komplexa naturliga rytmer. Dessa rytmer är nyckeln till kvinnans hälsa. Din menscykel är därför en prognos för din framtida hälsa.

Gynekologiska sjukdomar uppkommer enligt TCM då kroppsfunktionerna inte får den näring de behöver eller när cirkulationen av Blod och Energi är rubbad. Orsaken till dem ligger ofta antingen i en svagare konstitution eller i överarbete, stress, känslomässiga anledningar eller andra livsstilsfaktorer. Behandlingen tar därför hänsyn till dessa förhållanden.

Rubbningar i menscykeln

Med TCM-behandling får du effektiv hjälp vid olika typer av mensproblem, t ex för stora/för små mensblödningar, PMS, oregelbunden mens och menssmärta. Avvikelser i menscykeln innebär inte bara obehagliga besvär som upprepar sig varje månad utan de är också tecken på att kvinnans hälsa är ur balans.

TCM behandlar för stora mensblödningar med framgång. Kraftiga mensblödningar är ofta anledningen till att en kvinna får sin livmoder bortopererad (s k hysterektomi), ibland med för tidigt klimakterium och allmän försämring av hälsan. I Sverige genomförs varje år över 40,000 sådana operationer, vilket pekar på hur viktigt det är att få tillgång till alternativa, icke invasiva behandlingsmetoder.

Forskning i Kina visar att ca 75% av de kvinnor som får akupunktur vid kraftiga mensblödningar får avsevärd hjälp av behandlingen och kan undvika operation. Det premenstruella syndromet - PMS - med betydande smärta, irritabilitet, mm, före mensen hindrar ofta många kvinnor att leva ett normalt liv. Det är dock något som jag behandlar med mycket bra resultat.

När kroppen inte lyckas återställa sig efter förlossningen …
 

När din kropp inte har återställt sig efter förlossningen inom rimlig tid befinner du dig halvvägs mellan hälsa och sjukdom. Detta kan t ex visa sig som ständig trötthet eller som att det blir svårt att gå ner i vikt. Sådana symtom är tecken på att kroppen inte längre fungerar på optimal nivå, den har tappat sina krafter och ämnesomsättningen fungerar långsammare. Att t ex utsätta dig för olika program för att gå ner i vikt är ingen lösning. Det kan t o m försämra tillståndet eftersom din kropps energi har sjunkit, med konsekvenser för din fortsatta hälsa. Med akupunktur enligt TCM får du hjälp att återhämta dig. Ju tidigare du får behandling desto snabbare får du resultat.

Inom Traditionell kinesisk medicin (TCM) betraktas klimakteriet som naturens sätt att spara på kroppens Essens, dvs på den livskraft som vi har fått i arv. Klimakteriet och ditt liv efter det är inte någon sjukdom. Övergången från fruktsam till ofruktsam ålder är ingången till en ny fas i livet.

Vår livskvalitet i senare ålder har mycket att göra med

vad vi tidigare har gått igenom

hur vi lever idag , och

hur vi tar hand om oss själva.

 

Även om avtagandet av vissa kroppsfunktioner börjar redan vid 35 års åldern eller tidigare kan du dock förebygga sjukdom samt få hjälp att förstärka och nära din kropp och återvinna vitalitet.

Med TCM får du oskadlig och fin hjälp för övergångssymtom som t ex blodvallningar, ökad värmekänsla i kroppen, viss irritabilitet, sömnsvårigheter, högt blodtryck och begynnande osteoporos. Inom kinesisk medicin erbjuder vi skonsamma metoder med långt beprövade goda effekter.

 

Du får hjälp att stödja den nya balansen i dina kroppsfunktioner samt cirkulationen av Blod och Energi med akupunktur förstärka och nära din kropp med kinesiska örter och kost balansera kropp och sinne med Qigong och andra specifika hälsoövningar Förutom att tackla vissa symtom förebygger du framtida sjukdomar.

 

TCM har alltså många resurser och metoder att erbjuda som leder till ökad hälsa och därmed livskvalité. En TCM-utövare gör en individuell diagnos och behandling utifrån en helhetssyn på din kropp, där man tar hänsyn till hela skalan av fysiska och känslomässiga faktorer. Vid klimakteriet spelar dessutom livsstil, diet, motion och avslappning en avgörande roll och du får tips om hur du kan fortsätta att ta hand om din hälsa.

 

 

  Besök vår gästbok >>

 

 

 

 

Exempel på symtom, besvär och sjukdomar jag behandlar på kliniken. 

 

Muskelvärk >>

Huvudvärk och migrän >>

Nervsmärta >>

Barnlöshet >>

Oro och sömnlöshet >>

Infektion / inflammation >>

Kvinnosjukdomar ´>>

Matsmältningsbesvär >>

Allergier >>

Kontakt: 0243-85 770

millerfysakupunktur@gmail.com              Vi finns nu på Facebook      

Bookmark and Share