creativesolution.se © 2009

 

Nyheter

 

 

Vi finns nu på Facebook

 

 

 

 

Besvär i mag-/tarmkanalen: förstoppning, diarré, magsår, ulcerös kolit


Magsår

Magsår men även "förstadiet" gastrit, magkatarr kan ibland ge besvär som liknar dem vid Colon Irritabile, som kan orsakas av helicobacter pylori-bakterien. Via utandningstest som mäter omsättningsprodukter från bakterien kan man få en uppfattning om man är infekterad av "magsårsbakterien".


Colon irritabile

Colon irritabile eller lättirriterad tjocktarm kan ses som en obalans i nervstyrningen till magen (det autonoma, icke viljemässiga nervsystemet). I samband med stress styrs blodet bort från matsmältningen och därvid har vi en påverkan på matsmältningssystemet genom påverkan av stress. Colon irritabile  kan ge besvär med smärtor, oregelbunden avföring och uppblåsthetskänsla. Det beräknas att  uppemot 20% av befolkningen i västvärlden är mer eller mindre drabbade.

Ulcerös colit

Ett ytligt inflammationstillstånd i tjocktarmen, som inte är förorsakat av bakterier, men som ger sår och blödningar. Sjukdomsförloppet är ofta växlande, karakteriserat av perioder med blodig och slemmig diarré och magsmärtor som avlöses av perioder med få eller inga symptom.

Hur känns ulcerös colit? Sjukdomsförloppet är mycket växlande.Karakteristiskt är episoder med blodig diarré samt slem i avföringen och perioder utan symptom.
Under sjukdomsperioderna får man ofta lätta magsmärtor, mer sällan feber. Symptomen är i hög grad beroende av hur utbredd sjukdomen är. Hos cirka 1/4 begränsar sig sjukdomen till ändtarmen, vilket ger relativt milda symptom. Hos cirka 1/3 är även den nedre delen av tjocktarmen påverkad, medan den hos resterande fall omfattar hela tjocktarmen. Vad kan man göra för att undgå inflammation i tjocktarmen? Det är inte möjligt att helt undgå inflammationsprocessen, men den kan lindras med TCM-akupunktur om behandlingen sätts in i ett tidigt skede av skovet. Det är viktigt att sätta in förebyggande behandling och vara uppmärksam på symptom, samt söka läkare om det är blod i avföringen. Med dessa åtgärder kan anfallens styrka och omfång begränsas.  

 

 

  Besök vår gästbok >>

 

 

 

 

Exempel på symtom, besvär och sjukdomar jag behandlar på kliniken. 

 

Muskelvärk >>

Huvudvärk och migrän >>

Nervsmärta >>

Barnlöshet >>

Oro och sömnlöshet >>

Infektion / inflammation >>

Kvinnosjukdomar ´>>

Matsmältningsbesvär >>

Allergier >>

Kontakt: 0243-85 770

millerfysakupunktur@gmail.com              Vi finns nu på Facebook      

Bookmark and Share