creativesolution.se © 2009

 

Nyheter

 

 

Vi finns nu på Facebook

 

 

 

 

 

 
Muskelvärk

Smärta är ett symtom som kan behandlas på olika sätt. Inom Kinesisk medicin ser man smärta som en stagnation av qi (energi) och blod som kan orsakas alla många olika saker.

 

För att ställa en korrekt diagnos måste man både få en så klar bild som möjligt om själva smärtan som då ses som huvudsymtomet.


- var smärtan sitter

- hur länge man har haft problem

- när man har ont om smärtan kommer vid
  vissa tidpunkter eller vissa tillfällen

- vad som förbättrar och vad som försämrar.


  Därefter bör man även få en bild av allmäntillståndet i stort med andra mindre besvär och tillstånd i
  kroppen och hur vardagslivet påverkas, ex sömn. 
När man behandlar alla former av smärta måste
  man i sin diagnostisering även se till övriga symtom från andra delar av kroppen för att få en korrekt
  diagnos. Inom Kinesisk akupunktur skiljer man mellan olika sorters smärta. 
Eftersom man ser
  orsaken till smärta som en störning i cirkulationen i kroppen så kan den orsakas av fler olika 
  orsaker och därigenom behandlas helt olika.

 

Smärta orsakad av trauma (lyft, olycka)

Huvudsymtom plötsligt uppkommit, utan tidigare problem, eller lite ont under lång tid och nu plötsligt akuta besvär

 • huggande smärta som förvärras av rörelse
 • stickande smärtor
 • rörelseinskränkning
 • rörelse förvärrar men om man tvingar igång muskulaturen förbättras tillståndet


Områden med besvär:

nacke, thorax, nedre revbenskanten, ländrygg, 
SI-leden bäckenet och höfterna

Hur fungerar kroppen generellt

Tidigare problem med rygg axlar nacke

Olika följdsymtom ex. kramp i vaderna

Kalla fötter domningar ischias mm

Domningar i händerna

Smärta utan direkt orsak

Huvudsymtom lång tids besvär som man successivt blivit sämre, och orsakas av

 • Allmän försvagning
 • Sjukdom
 • Barnafödande
 • Blivit kall
 • Förkylning eller influensa
 • Lång tids stress
 • Tungt jobb under lång tid
 • Smärtan är molande och finns hela tiden
 • Bättre av vila men ofta sämre om natten
 • Lättare rörelser förbättrar
 • Träning, styrketräning förvärrar
 • Trötthet


Den allmän smärta, leder ofta till trötthet och lätt till irritation pga. att man inte orkar som förr.


  Behandling av smärttillstånd

  Man försöker finna orsaken till smärtan enligt Traditionell Kinesisk Medicin och få igång cirkulationen
  generellt i  kroppen.
Det är också nödvändigt att behandla de följdsymtom som finns. Detta är den
  delen av behandlingen som tar mest tid och man måste räkna med en tid av minst 30 minuter till
  denna del av behandlingen. Därefter kommer man till själva symtombehandlingen det som patienten
  söker för, denna del av behandlingen tar ca 10-15 minuter.Därefter används vid behov en rent lokal
  behandling med koppning.

 

 

  Besök vår gästbok >>

 

 

 

 

Exempel på symtom, besvär och sjukdomar jag behandlar på kliniken. 

 

Muskelvärk >>

Huvudvärk och migrän >>

Nervsmärta >>

Barnlöshet >>

Oro och sömnlöshet >>

Infektion / inflammation >>

Kvinnosjukdomar ´>>

Matsmältningsbesvär >>

Allergier >>

Kontakt: 0243-85 770

millerfysakupunktur@gmail.com              Vi finns nu på Facebook      

Bookmark and Share